کاریکاتورهای تلخ دنیای جدید

 

کاریکاتور/ بالاخره نوبت بازداشت سلطان قلب‌ها رسید!

 

کاریکاتور/ خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

کاریکاتور/ خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

 

خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

 

رویکرد دوگانه ترامپ

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور بدون شرح!

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ تصور خطرناک مردم درباره کرونا رو ببینید!

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی

کاریکاتور/ آشفتگی توییتر

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ اعتراضات و ویروس کووید 19

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ کامیون ترامپ

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور/ ویلموتس با فوتبال ما چه کرد!؟

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور/ نمای ویژه اکبر طبری با لباس زندان!

کاریکاتور/ پراید ضد سرقت رسید!

 

کاریکاتور/ پراید ضد سرقت رسید!

پراید ضد سرقت رسید!

 

کاریکاتور آقای دلار پاتو از روی گردن ما بردار!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور های سیاسی کاریکاتور شیوه کار فروشندگان اینترنتی نوزاد لو رفت!

 

کاریکاتور گرانی, کاریکاتور های سیاسی کاریکاتور کتاب بولتون و ترامپ

کاریکاتور/از آیفون اجاره‌ای رسیدیم به اینجا!

 

کاریکاتور کرونا پارتی هم رسید!

 

کاریکاتور کرونا پارتی هم رسید!

کاریکاتور کرونا پارتی هم رسید!

 

 

کاریکاتور  فاصله اجتماعی را رعایت کنید

 

 کاریکاتور امریکا, کاریکاتور سیاسی ایران کاریکاتور/ مدرسه رفتن قبل و بعد از کرونا

 

 کاریکاتور امریکا, کاریکاتور سیاسی ایران کاریکاتور/ طریقه باز کردن درب قبل و بعد از کرونا

 

 کاریکاتور امریکا, کاریکاتور سیاسی ایران کاریکاتور/ کار ترامپ هم به گدایی رسید!

 

 کاریکاتور امریکا, کاریکاتور سیاسی ایران کاریکاتور/ ببینید دلار با چه سرعتی از روی ما رد شد!