کاریکاتور/ خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

کاریکاتور/ خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

 

خواستگاری به سبک ازدواج اجباری!

 

رویکرد دوگانه ترامپ

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور بدون شرح!

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ تصور خطرناک مردم درباره کرونا رو ببینید!

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی

کاریکاتور/ آشفتگی توییتر

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ اعتراضات و ویروس کووید 19

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی  کاریکاتور/ کامیون ترامپ

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور/ ویلموتس با فوتبال ما چه کرد!؟

 

 کاریکاتور جدید , کاریکاتور سیاسی کاریکاتور/ نمای ویژه اکبر طبری با لباس زندان!