پیرترین زنده +عکس

پیرترین موجود زنده دریایی!! +عکس

پیرترین موجود زنده دریایی +عکس
در اعماق آب‌های هاوایی اسفنجی به اندازه یک مینی ون کشف شده است که گفته می‌شود بزرگترین اسفنج جهان و پیرترین موجود زنده دریا است.
پیرترین موجود
دانشمندان در حال گشتن اعماق اقیانوس در مجمع الجزایر هاوایی با دیدن این اسفنج غافلگیر شدند.
این گروه دانشمندان به بزرگترین اسفنجی برخوردند که تا به حال از آن فیلمبرداری کرده‌اند وآن‌ها اعلام کردند که این اسفنج می‌تواند پیرترین موجود زنده جهان باشد.

u962r3r1jeeiorhrfeea
این اسفنج دریایی ۳ متر طول، ۲ متر ارتفاع و ۱.۵ متر عرض دارد که تقریبا به اندازه یک مینی ون می‌باشد.
قبلا هم دانشمندان در سال ۱۸۸۷ موفق به کشف اسفنج بزرگی شده بودند که در عمق ۳۰ متری دریایی در غرب کانادا بود اما آن اسفنج دریایی ارتفاع و عرضی به اندازه این اسفنج مینی ونی نداشت.
پیرترین موجود زنده در اعماق دریا را ببینید
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

پیرترین موجود زنده دریایی!! +عکس

پیرترین موجود زنده دریایی +عکس
در اعماق آب‌های هاوایی اسفنجی به اندازه یک مینی ون کشف شده است که گفته می‌شود بزرگترین اسفنج جهان و پیرترین موجود زنده دریا است.
پیرترین موجود
دانشمندان در حال گشتن اعماق اقیانوس در مجمع الجزایر هاوایی با دیدن این اسفنج غافلگیر شدند.
این گروه دانشمندان به بزرگترین اسفنجی برخوردند که تا به حال از آن فیلمبرداری کرده‌اند وآن‌ها اعلام کردند که این اسفنج می‌تواند پیرترین موجود زنده جهان باشد.

(image)
این اسفنج دریایی ۳ متر طول، ۲ متر ارتفاع و ۱.۵ متر عرض دارد که تقریبا به اندازه یک مینی ون می‌باشد.
قبلا هم دانشمندان در سال ۱۸۸۷ موفق به کشف اسفنج بزرگی شده بودند که در عمق ۳۰ متری دریایی در غرب کانادا بود اما آن اسفنج دریایی ارتفاع و عرضی به اندازه این اسفنج مینی ونی نداشت.
پیرترین موجود زنده در اعماق دریا را ببینید
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

پیرترین موجود زنده دریایی!! +عکس

فانتزی