وقوع در +تصویر

وقوع یک انفجار در مرکز پاریس! +تصویر

وقوع یک انفجار در مرکز پاریس! +تصویر

برخی منابع نشت گاز را عامل انفجار در ساختمانی در مرکز پاریس اعلام کرده اند.

انفجار در پاریس
شبکه راشا تودی از وقوع یک انفجار در پاریس پایتخت فرانسه خبر داد.
میزان نیز افزوده است که اگرچه گزارش ها از خروج ساکنان محل حادثه از منازلشان حکایت دارد اما برخی منابع نشت گاز را عامل انفجار در ساختمانی در مرکز پاریس اعلام کرده اند.


3igphcuiv8k2pkiv1e8
فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

وقوع یک انفجار در مرکز پاریس! +تصویر

وقوع یک انفجار در مرکز پاریس! +تصویر

برخی منابع نشت گاز را عامل انفجار در ساختمانی در مرکز پاریس اعلام کرده اند.

انفجار در پاریس
شبکه راشا تودی از وقوع یک انفجار در پاریس پایتخت فرانسه خبر داد.
میزان نیز افزوده است که اگرچه گزارش ها از خروج ساکنان محل حادثه از منازلشان حکایت دارد اما برخی منابع نشت گاز را عامل انفجار در ساختمانی در مرکز پاریس اعلام کرده اند.


(image)
فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

وقوع یک انفجار در مرکز پاریس! +تصویر

خرید بک لینک