عکسهای سوپر قیمت

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

بیوک مورد نظر که توسط دومین صاحبش به فروش گذاشته شده یک بیوک سوپر ۱۹۵۲ است که با هم نسلهای خود در آن سال تفاوت زیادی دارد.

برای مثال موتور این خودرو یک موتور هشت سیلندر خطی است که از خودروی دیگری قرض گرفته شده است.
نمای جلو این بیوک عجیب و غریب از یک ون شورولت ۱۹۶۸ و نمای عقب متعلق به یک فورد ساندربیرد است.

139504181713443431341083139504181713483991341083139504181713542491341083139504181714004421341083139504181714064171341083139504181714127821341083139504181714188501341083139504181714254801341083

عصر خودرو

The post appeared first on .

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

بیوک مورد نظر که توسط دومین صاحبش به فروش گذاشته شده یک بیوک سوپر ۱۹۵۲ است که با هم نسلهای خود در آن سال تفاوت زیادی دارد.

برای مثال موتور این خودرو یک موتور هشت سیلندر خطی است که از خودروی دیگری قرض گرفته شده است.
نمای جلو این بیوک عجیب و غریب از یک ون شورولت ۱۹۶۸ و نمای عقب متعلق به یک فورد ساندربیرد است.

(image) (image) (image) (image) (image) (image) (image) (image)

عصر خودرو

The post appeared first on .

عکسهای بیوک سوپر ۱۹۵۲ + قیمت

فروش بک لینک

دانلود نرم افزار جدید