دلیل خانمها چیست؟

دلیل درد زیر شکم خانمها پس از رابطه جنسی چیست؟
درد زیز شکم بعد از رابطه جنسی   درد زیر شکم در سمت چپ بعد از رابطه زناشویی سوال : با سلام ما 6 ماه برای بارداری اقدام کردیم. اما هنوز باردار نشدم. هر بار بعد نزدیکی تا چند روز زیر شکمم در سمت چپ درد می گیرد، مشکل چیست؟   پاسخ دکتر کتابون برجیس، […]

دلیل درد زیر شکم خانمها پس از رابطه جنسی چیست؟

درد زیز شکم بعد از رابطه جنسی   درد زیر شکم در سمت چپ بعد از رابطه زناشویی سوال : با سلام ما 6 ماه برای بارداری اقدام کردیم. اما هنوز باردار نشدم. هر بار بعد نزدیکی تا چند روز زیر شکمم در سمت چپ درد می گیرد، مشکل چیست؟   پاسخ دکتر کتابون برجیس، […]
دلیل درد زیر شکم خانمها پس از رابطه جنسی چیست؟

گروه تلگرام