روایت یک خارجی از سفر به ایران (فیلم)

روایت یک خارجی از سفر به ایران (فیلم)
سفر به ایران چگونه است؟ این موزیک ویدیو محصول سفر یک جهانگرد به نام پیت به ایران است که به غایت زیبا و دوست داشتنی و دیدنی است.

روایت یک خارجی از سفر به ایران (فیلم)