پیام برای تهرانی!!+عکس

پیام تسلیت آتش نشانی آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی!!+عکس

پیام تسلیت آتش نشانی آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی!!+عکس
آتش نشانی شهر ویلیش در آلمان به مناسبت شهادت آتش نشان فداکار تهرانی پیام تسلیتی صادر کرد.
آتش نشان فداکار تهرانی
همزمان با انتشار خبر شهادت جانسوز آتش نشان فداکار تهرانی “علی قانع” در رسانه های جمعی و فضای مجازی پیام های تسلیت و ابراز همدردی آتش نشانی های کشورها و شهرهای مختلف به پست الکترونیک سازمان آتش نشانی ارسال می شود.

vzzsh80nr5vm4fi1oleq
بر این اساس، در ترجمه پیام تسلیت آتش نشانی شهر ویلیش در کشور آلمان آماده است:
آتش نشانی شهر ویلیش:
در کمال بهت و ناباوری مطلع شدیم که همکار و دوست عزیزمان آقای علی قانع در یک عملیات اطفاء حریق مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۵ جانش را از دست داد. هر بار که یک آتش نشان جانش را در یک عملیات از دست می دهد ما را متوجه این حقیقت می کند که چقدر شغل ما خطرناک است. البته از مشخصه های روشن و بدیهی شغل ما این است که زندگی مان را برای نجات هموطن خود به مخاطره بیاندازیم.
آقای “علی قانع” تنها ۳۵ سال سن داشت و دارای دو فرزند بود. در این لحظات سخت و دشوار، تسلیت و همدردی مان را به خانواده مرحوم و همچنین به همکاران و دوستانش تقدیم می کنیم.
با سلامی پر از غم
رئیس آتش نشانی شهر ویلیش
توماس متسر
میزان

گرداوری:

The post appeared first on .

پیام تسلیت آتش نشانی آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی!!+عکس

پیام تسلیت آتش نشانی آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی!!+عکس
آتش نشانی شهر ویلیش در آلمان به مناسبت شهادت آتش نشان فداکار تهرانی پیام تسلیتی صادر کرد.
آتش نشان فداکار تهرانی
همزمان با انتشار خبر شهادت جانسوز آتش نشان فداکار تهرانی “علی قانع” در رسانه های جمعی و فضای مجازی پیام های تسلیت و ابراز همدردی آتش نشانی های کشورها و شهرهای مختلف به پست الکترونیک سازمان آتش نشانی ارسال می شود.

(image)
بر این اساس، در ترجمه پیام تسلیت آتش نشانی شهر ویلیش در کشور آلمان آماده است:
آتش نشانی شهر ویلیش:
در کمال بهت و ناباوری مطلع شدیم که همکار و دوست عزیزمان آقای علی قانع در یک عملیات اطفاء حریق مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۵ جانش را از دست داد. هر بار که یک آتش نشان جانش را در یک عملیات از دست می دهد ما را متوجه این حقیقت می کند که چقدر شغل ما خطرناک است. البته از مشخصه های روشن و بدیهی شغل ما این است که زندگی مان را برای نجات هموطن خود به مخاطره بیاندازیم.
آقای “علی قانع” تنها ۳۵ سال سن داشت و دارای دو فرزند بود. در این لحظات سخت و دشوار، تسلیت و همدردی مان را به خانواده مرحوم و همچنین به همکاران و دوستانش تقدیم می کنیم.
با سلامی پر از غم
رئیس آتش نشانی شهر ویلیش
توماس متسر
میزان

گرداوری:

The post appeared first on .

پیام تسلیت آتش نشانی آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی!!+عکس

تکنولوژی جدید