پیشنهادهای برای تابستان

پیشنهادهای مک برای آرایش مخصوص تابستان

پیشنهادهای مک برای آرایش مخصوص تابستان

مک چند روز پیش درپیج اینستاگرامش،کارجدیدی برای مقاومت ناپذیرترین مجموعه آرایشی ۲۰۱۶ که با همکاری کریس چانگ، طراح مد آمریکایی چینی است را معرفی کرد.

1

فقط با نگاه کردن به بسته‌بندی کلکسیون جدید مک کریس چانگ پوزیا و رنگ‌های جیغش می‌توان گفت که این مجموعه مخصوص تابستان است.

2

رنگ‌های لوازم آرایش جدید این مجموعه سرشار اززندگی، گیرایی و جذابیت هستند.

4

رژ لب‌های این مجموعه به رنگ‌های زرد کمرنگ، بنفش، قرمز و فیروزه‌ای کمرنگ و صورتی جیغ هستند و با سایه‌های این مجموعه هماهنگی دارند.

3

مدآنلاین

The post appeared first on .

پیشنهادهای مک برای آرایش مخصوص تابستان

پیشنهادهای مک برای آرایش مخصوص تابستان

مک چند روز پیش درپیج اینستاگرامش،کارجدیدی برای مقاومت ناپذیرترین مجموعه آرایشی ۲۰۱۶ که با همکاری کریس چانگ، طراح مد آمریکایی چینی است را معرفی کرد.

(image)

فقط با نگاه کردن به بسته‌بندی کلکسیون جدید مک کریس چانگ پوزیا و رنگ‌های جیغش می‌توان گفت که این مجموعه مخصوص تابستان است.

(image)

رنگ‌های لوازم آرایش جدید این مجموعه سرشار اززندگی، گیرایی و جذابیت هستند.

(image)

رژ لب‌های این مجموعه به رنگ‌های زرد کمرنگ، بنفش، قرمز و فیروزه‌ای کمرنگ و صورتی جیغ هستند و با سایه‌های این مجموعه هماهنگی دارند.

(image)

مدآنلاین

The post appeared first on .

پیشنهادهای مک برای آرایش مخصوص تابستان

موسیقی