عکس روی صالحی

عکس ورزشکار معروف روی تی شرت پرستو صالحی
پرستو صالحی دو عکس جدید از تیم فوتسال هنرمندان در اینستاگرامش منتشر کرد. عکس حجازی روی تی شرت پرستو صالحی این بازیگر سینمای ایران در شرح این تصویر آورده است: «امروز بعد از تمرین تیم فوتسال هنرمندان به مربی‌گری آتوساجان حجازی و من و پیراهن منقش به عکس اسطوره»     صالحی در توضیح تصویر […]

عکس ورزشکار معروف روی تی شرت پرستو صالحی

پرستو صالحی دو عکس جدید از تیم فوتسال هنرمندان در اینستاگرامش منتشر کرد. عکس حجازی روی تی شرت پرستو صالحی این بازیگر سینمای ایران در شرح این تصویر آورده است: «امروز بعد از تمرین تیم فوتسال هنرمندان به مربی‌گری آتوساجان حجازی و من و پیراهن منقش به عکس اسطوره»     صالحی در توضیح تصویر […]
عکس ورزشکار معروف روی تی شرت پرستو صالحی

بک لینک رنک 8