تیم صعود بازماند+جدول

تیم ملی والیبال ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند+جدول

تیم ملی والیبال ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند+جدول

تیم ملی ایران باتوجه به دو پیروزی ۳-۲ به جای ۹ امتیاز ۷ امتیاز دارد و به همین دلیل توانایی رسیدن به رتبه پنجم را ندارد. شاگردان لوزانو اگر در دو بازی دیگر ۳ امتیاز هم بگیرند نهایتا به امتیاز ۱۳ می رسند که از امتیاز امروز آمریکا، ایتالیا و فرانسه پایینتر است.
والیبال ایران
تیم ملی والیبال ایران علی رغم پیروزی در دیدار مقابل صربستان از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند.
تیم ملی ایران هرچند در دیدار مقابل صربستان به پیروزی رسید و ۳ بردی شد اما به خاطر اختلاف امتیاز دیگر شانسی برای رسیدن به جمع تیم های برتر جدول ندارد.
همان طور که در جدول می بینید تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در رتبه هشتم جدول قراردارد و با پیروزی در دو دیدار دیگر می تواند امیدوار باشد که به حتی ششم هم صعود کند اما مشکل اساسی اینجاست که رتبه ششم هم سبب صعود ایران نخواهد شد.

y7nb297oz4noidrwok3

ازاین مرحله ۶ تیم به مرحله نهایی می رسند که تیم اول تیم میزبان (لهستان) خواهد بود و پنج تیم بالای جدول صعود خواهند کرد. حالا ایران برای اینکه بتواند در جمع ۵ تیم بالای جدول قرار بگیرد باید از فرانسه ،آمریکا و ایتالیا عبور کند.
تیم هایی که ۵بردی هستند و ممکن است به ایران شانس صعود بدهند.اما هر سه تیم امتیازهایی غیرقابل دسترس برای ایران دارند. یعنی اگر آمریکا و فرانسه و ایتالیا هر دوبازی شان را شکست بخورند و ۵ بردی بمانند و ایران هم ۵ بردی شود و در این آیتم کنار هم قرار بگیرند. بازآنها امتیازهای بیشتری نسبت به ایران به دست آورده اند.
تیم ملی ایران باتوجه به دو پیروزی ۳-۲ به جای ۹ امتیاز ۷ امتیاز دارد و به همین دلیل توانایی رسیدن به رتبه پنجم و صعود را ندارد. شاگردان لوزانو اگر در دو بازی دیگر ۳ امتیاز هم بگیرند نهایتا به امتیاز ۱۳ می رسند که از امتیاز امروز آمریکا، ایتالیا و فرانسه پایینتر است.
به همین دلیل تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات دیگر شانس حضور در مرحله نهایی را نخواهد داشت.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

تیم ملی والیبال ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند+جدول

تیم ملی والیبال ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند+جدول

تیم ملی ایران باتوجه به دو پیروزی ۳-۲ به جای ۹ امتیاز ۷ امتیاز دارد و به همین دلیل توانایی رسیدن به رتبه پنجم را ندارد. شاگردان لوزانو اگر در دو بازی دیگر ۳ امتیاز هم بگیرند نهایتا به امتیاز ۱۳ می رسند که از امتیاز امروز آمریکا، ایتالیا و فرانسه پایینتر است.
والیبال ایران
تیم ملی والیبال ایران علی رغم پیروزی در دیدار مقابل صربستان از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند.
تیم ملی ایران هرچند در دیدار مقابل صربستان به پیروزی رسید و ۳ بردی شد اما به خاطر اختلاف امتیاز دیگر شانسی برای رسیدن به جمع تیم های برتر جدول ندارد.
همان طور که در جدول می بینید تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در رتبه هشتم جدول قراردارد و با پیروزی در دو دیدار دیگر می تواند امیدوار باشد که به حتی ششم هم صعود کند اما مشکل اساسی اینجاست که رتبه ششم هم سبب صعود ایران نخواهد شد.

(image)

ازاین مرحله ۶ تیم به مرحله نهایی می رسند که تیم اول تیم میزبان (لهستان) خواهد بود و پنج تیم بالای جدول صعود خواهند کرد. حالا ایران برای اینکه بتواند در جمع ۵ تیم بالای جدول قرار بگیرد باید از فرانسه ،آمریکا و ایتالیا عبور کند.
تیم هایی که ۵بردی هستند و ممکن است به ایران شانس صعود بدهند.اما هر سه تیم امتیازهایی غیرقابل دسترس برای ایران دارند. یعنی اگر آمریکا و فرانسه و ایتالیا هر دوبازی شان را شکست بخورند و ۵ بردی بمانند و ایران هم ۵ بردی شود و در این آیتم کنار هم قرار بگیرند. بازآنها امتیازهای بیشتری نسبت به ایران به دست آورده اند.
تیم ملی ایران باتوجه به دو پیروزی ۳-۲ به جای ۹ امتیاز ۷ امتیاز دارد و به همین دلیل توانایی رسیدن به رتبه پنجم و صعود را ندارد. شاگردان لوزانو اگر در دو بازی دیگر ۳ امتیاز هم بگیرند نهایتا به امتیاز ۱۳ می رسند که از امتیاز امروز آمریکا، ایتالیا و فرانسه پایینتر است.
به همین دلیل تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات دیگر شانس حضور در مرحله نهایی را نخواهد داشت.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

تیم ملی والیبال ایران از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند+جدول

تلگرام