نرم واحد گوشی

نرم افزار تبدیل واحد ها برای گوشی

نرم افزار تبدیل واحد ها برای گوشی

در حال حاضر برنامه های تبدیل واحد بسیاری در بازار وجود دارد. با این حال، اغلب به دلیل استفاده از یک UI ضعیف و پیچیده ناخوشایند و دشوار هستند. نرم افزار Unit Converter بزار تبدیل واحد بسیار بصری و ساده است که دارای رابط کاربری زیبا و بهینه سازی شده است. این برنامه دارای ۱۵ موضوع با واحدهای ضروری مورد استفاده در زندگی روزمره شما است.

4927638_975

تبدیل واحد ها
لیست واحد های پشتیبانی شده:

عمومی: طول (فاصله)، مساحت، وزن (جرم)، حجم (ظرفیت)
زندگی: نرخ ارز، دما، زمان، سرعت
علمی: فشار، نیرو، کار (انرژی)، قدرت
متفرقه: زاویه، داده ها، مصرف سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

نرم افزار تبدیل واحد ها برای گوشی

نرم افزار تبدیل واحد ها برای گوشی

در حال حاضر برنامه های تبدیل واحد بسیاری در بازار وجود دارد. با این حال، اغلب به دلیل استفاده از یک UI ضعیف و پیچیده ناخوشایند و دشوار هستند. نرم افزار Unit Converter بزار تبدیل واحد بسیار بصری و ساده است که دارای رابط کاربری زیبا و بهینه سازی شده است. این برنامه دارای ۱۵ موضوع با واحدهای ضروری مورد استفاده در زندگی روزمره شما است.

(image)

تبدیل واحد ها
لیست واحد های پشتیبانی شده:

عمومی: طول (فاصله)، مساحت، وزن (جرم)، حجم (ظرفیت)
زندگی: نرخ ارز، دما، زمان، سرعت
علمی: فشار، نیرو، کار (انرژی)، قدرت
متفرقه: زاویه، داده ها، مصرف سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

نرم افزار تبدیل واحد ها برای گوشی

آلرژی و تغذیه