تجاوز ساله نائورو

تجاوز جنسی به دختر 6 ساله مهاجر ایرانی در در کمپ نائورو

در کمپ پناهجویان نائورو به دختر بچه 6 ساله ایرانی تعرض شد.تجاوز جنسی توسط فردی دیگر که او نیز پناهجو بود صورت گرفت. تجاوز جنسی و آزار جنسی دختر 6 ساله ایرانی در کمپ پناهجویان پدر این دختر بچه شش ساله مقامات نائورو را به انجام ندادن اقدام مناسب و کافی متهم کرده است.   […]

دانلود فیلم جدید

بکلینک