حاثه ۲۰ +تصاویر

حاثه آتش سوزی هتل ۲۰ طبقه در مکه!! +تصاویر

حاثه آتش سوزی هتل ۲۰ طبقه در مکه!! +تصاویر
این آتش سوزی خساراتی بر جای گذاشته اما به کسی آسیب نرسیده است.
آتش سوزی هتل
یک هتل ۲۰ طبقه در محله شهدا مکه مکرمه دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی خساراتی بر جای گذاشته اما به کسی آسیب نرسیده است.

6l41aq8sc07kkfaba6l

zoltwghltr6ru6vyk3rz

1j4osghuj87b5jhoifni
ابنا

گرداوری:

The post appeared first on .

حاثه آتش سوزی هتل ۲۰ طبقه در مکه!! +تصاویر

حاثه آتش سوزی هتل ۲۰ طبقه در مکه!! +تصاویر
این آتش سوزی خساراتی بر جای گذاشته اما به کسی آسیب نرسیده است.
آتش سوزی هتل
یک هتل ۲۰ طبقه در محله شهدا مکه مکرمه دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی خساراتی بر جای گذاشته اما به کسی آسیب نرسیده است.

(image)

(image)

(image)
ابنا

گرداوری:

The post appeared first on .

حاثه آتش سوزی هتل ۲۰ طبقه در مکه!! +تصاویر

دانلود سرا