بیانیه درمورد ایران!

بیانیه رسمی کاخ سفید درمورد معامله اتمی با ایران!

بیانیه رسمی کاخ سفید درمورد معامله اتمی با ایران!

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای رسمی در واکنش به جمهوری خواهان خرید آب سنگین از ایران را موقتی اعلام کرد.
خبرگزاری مهر: جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای رسمی در نشست مطبوعاتی خود به انتقاد جمهوری خواهان درباره خرید آب سنگین از ایران واکنش نشان داد.

وی گفت: آمریکا بر اساس قوانین بین المللی و در چارچوب توافق هسته ای با ایران از این کشور آب سنگین خریداری کرده است و در پروژه های خود به کار خواهد گرفت.

images (3)

تام کاتن عضو جمهوری خواه مجلس سنای کنگره آمریکا از خرید آب سنگین ایران با دلار آمریکا انتقاد کرده بود. وی گفته است نباید به ایران اجازه داد به گردش دلار وارد شود.

ارنست اعلام کرد خرید آب سنگین از ایران به طور موقت صورت گرفته است و این تنها به خاطر عمل کردن ایران به تعهدات هسته ای خود در برجام است.

وی افزود: آب سنگین خریداری شده از ایران برای مصارف صنعتی از طریق وزارت انرژی آمریکا صورت گرفته است.

گرداوری:

The post appeared first on .

بیانیه رسمی کاخ سفید درمورد معامله اتمی با ایران!

بیانیه رسمی کاخ سفید درمورد معامله اتمی با ایران!

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای رسمی در واکنش به جمهوری خواهان خرید آب سنگین از ایران را موقتی اعلام کرد.
خبرگزاری مهر: جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای رسمی در نشست مطبوعاتی خود به انتقاد جمهوری خواهان درباره خرید آب سنگین از ایران واکنش نشان داد.

وی گفت: آمریکا بر اساس قوانین بین المللی و در چارچوب توافق هسته ای با ایران از این کشور آب سنگین خریداری کرده است و در پروژه های خود به کار خواهد گرفت.

(image)

تام کاتن عضو جمهوری خواه مجلس سنای کنگره آمریکا از خرید آب سنگین ایران با دلار آمریکا انتقاد کرده بود. وی گفته است نباید به ایران اجازه داد به گردش دلار وارد شود.

ارنست اعلام کرد خرید آب سنگین از ایران به طور موقت صورت گرفته است و این تنها به خاطر عمل کردن ایران به تعهدات هسته ای خود در برجام است.

وی افزود: آب سنگین خریداری شده از ایران برای مصارف صنعتی از طریق وزارت انرژی آمریکا صورت گرفته است.

گرداوری:

The post appeared first on .

بیانیه رسمی کاخ سفید درمورد معامله اتمی با ایران!

پرس نیوز