آموزش مرحله هدبند

آموزش مرحله به مرحله بستن روسری و هدبند

آموزش مرحله به مرحله بستن روسری و هدبند
روسری یکی از چیزهایی است که در مد کاربردهای زیادی دارد ، می توانید به شیوه های مختلف از آن استفاده کنید ، ۱۰ روش جالب و متفاوت برای بستن موها با روسری را در تصاویر زیر ببینید .

روسری و شال با رنگ های شاد و زیبا یکی از ابزارهای کاربردی در مد هستند ، شما میتوانید به عنوان شال گردن ، دستمال گردن ، و یا با بستن موها با آن تیپتان را تغییر دهید ، روش های جالب زیر را حتما امتحان کنید :

۱- بستن روسری مثل هدبند ، ساده ترین روش ، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید .

mo13662
۲- بستن روسری بالای سر : روسری را ۳ گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید .

mo13663
۳- این روش خیلی زیباست ، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید ، بعد هم پشت سر گره بزنید .

mo13664
۴- در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

 

mo13665
۵- این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید .

mo13666
۶- این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید .

 

mo13667
۷- در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید .

mo13668
۸- این روش را هم که حتما می شناسید ، برای بیرون هم مناسب است !

 

mo13669
۹- این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید .

mo13670
۱۰- روسری را سه گوش کنید طوری که قسمت مثلث پایین پشت سر قرار بگیرد .

mo13671
منبع : ibanoo.ir

گرداوری:

The post appeared first on .

آموزش مرحله به مرحله بستن روسری و هدبند

آموزش مرحله به مرحله بستن روسری و هدبند
روسری یکی از چیزهایی است که در مد کاربردهای زیادی دارد ، می توانید به شیوه های مختلف از آن استفاده کنید ، ۱۰ روش جالب و متفاوت برای بستن موها با روسری را در تصاویر زیر ببینید .

روسری و شال با رنگ های شاد و زیبا یکی از ابزارهای کاربردی در مد هستند ، شما میتوانید به عنوان شال گردن ، دستمال گردن ، و یا با بستن موها با آن تیپتان را تغییر دهید ، روش های جالب زیر را حتما امتحان کنید :

۱- بستن روسری مثل هدبند ، ساده ترین روش ، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید .

(image)
۲- بستن روسری بالای سر : روسری را ۳ گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید .

(image)
۳- این روش خیلی زیباست ، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید ، بعد هم پشت سر گره بزنید .

(image)
۴- در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

 

(image)
۵- این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید .

(image)
۶- این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید .

 

(image)
۷- در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید .

(image)
۸- این روش را هم که حتما می شناسید ، برای بیرون هم مناسب است !

 

(image)
۹- این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید .

(image)
۱۰- روسری را سه گوش کنید طوری که قسمت مثلث پایین پشت سر قرار بگیرد .

(image)
منبع : ibanoo.ir

گرداوری:

The post appeared first on .

آموزش مرحله به مرحله بستن روسری و هدبند

بک لینک رنک 3

میهن دانلود