آموزش فال ورق نعل اسب

 

آموزش فال ورق نعل اسب

فال ورق دارای پیشینه بسیار قدیمی است که به دوران مصر باستان و باورهای کهن آنان در رابطه با خدایان باز می‌گردد. این نوع فال از قرن 14 میلادی در اروپا رواج یافت که با ورق‌های انگلیسی-آمریکایی شناخته شده معروف به پاسور (یعنی 54 دسته ورق شامل چهار خال دل، خشت، گشنیز و پیک) یا ورق‌های حرفه‌ای‌تر مانند تاروت با شیوه‌های مختلفی گرفته می‌شود. یکی از انواع آن، فال ورق نعل اسب است.

 

یکی از پرطرفدارترین انواع فال ورق، فال با هفت کارت یا فال ورق نعل اسب است که در آن هفت ورق انتخابی مورد تفسیر قرار می‌گیرند. برای انجام این فال کسی که قرار است برایش فال گرفته شود، ورق ‌ها را برهم زده و از بین آنها هفت ورق برای پاسخ به هفت سوال مهم انتخاب می‌کند. کارت‌ها به ترتیب از شماره 1 تا 7 به شکل نعل اسب چیده می‌شود (شیوه چیدن چندان مهم نیست، اما ترتیب کارت‌ها باید رعایت شود).

 

تفسیر هر یک از هفت ورق فال ورق نعل اسبی 

هر یک از هفت کارت در فال ورق نعل اسب به ترتیب زیر یک جنبه از موقعیت یا مشکل موجود را روشن می‌کند.

ورق شماره یک؛ گذشته

اولین کارت نمادی از گذشته است که روی وضعیت فعلی یا مسئله‌ی مورد نظر تاثیر می‌گذارد. این کارت در واقع نشانه‌ای از توانایی و مسئولیت ما در شناخت درست و غلط است. در واقع این کارت روش رسیدن به تعادل و تمایل به داشتن ذهن و روحی متعادل را نشان می‌دهد.

 

ورق شماره دو؛ زمان حال

دومین کارت پاسخی به زمان حال است. اینکه هم اکنون چه حوادثی در اطراف ما در حال وقوع است و چه تاثیری بر مسائل موجود می‌گذارد. ممکن است از فردی صادق یا لجوج یا شخصی بسیار تاثیرگذار که می‌تواند، همسر،‌ خواهر یا یک دوست باشد، بگوید.

 

ورق شماره سه؛ تاثیرات پنهان یا آینده نزدیک

کارت حیله‌گر! این کارت نشان دهنده مسائل پنهان و مشکلات و تعارضاتی است که هنوز در مورد آنها چیزی نمی‌دانیم. این کارت همچنین فرصت‌های مناسب درست مالی را به ما نشان می‌دهد. برخی از تفسیر کنندگان از این کارت بیش از اینکه برای آشکار کردن تاثیرات نامرئی استفاده کنند، با کمک آن از آینده نزدیک می‌گویند.

 

ورق شماره چهار؛ خود شخص

در فال ورق نعل اسب کارت چهارم نقطه مرکزی مسئله است. برخی از فالگیرها تمایل دارند که این کارت را به عنوان کارت اول مورد تفسیر قرار بدهند چون درون خود فرد و نگرش‌های او در مورد مسئله را نشان می‌دهد. اگر کارت،‌ یک نماد منفی داشته باشد نشان دهنده نگرانی و ترس‌های شخص است و اگر نماد مثبتی داشته باشد از امیدواری او می‌گوید و اینکه می‌تواند از شک و تردید خود عبور کند.

 

ورق شماره پنج؛ تاثیر اطرافیان

کارت شماره پنج به انواع تاثیرات خارجی بر موقعیت فرد اشاره دارد. اینکه آیا کمک دیگران را قبول می‌کند یا دیگران را مورد حمایت قرار می‌دهد و یا چقدر اجازه خواهد داد تاثیر منفی دیگران او را به پایین بکشد؟ این کارت از این جهت که تاثیر اطرافیان و احساس و نگرش‌شان به موقعیت را نشان می‌دهد، مهم است.

 

ورق شماره شش؛‌ چه باید کرد؟

در فال ورق نعل اسب کارت ششم نشان دهنده اقداماتی است که فرد باید انجام دهد. و اینکه چه برخوردی باید با دوست و دشمن خود داشته باشد.

 

ورق شماره هفت؛ نتیجه نهایی

این کارت مهم است چون پاسخی است به تمام عواملی که در کارت‌های قبلی به آن اشاره شده است. و در واقع نشان دهنده تجزیه و تحلیل نهایی برای مشکل مورد نظر است.

 

 

 فال ورق پاسور, آموزش فال ورق

 

آموزش فال ورق نعل اسب

 

معنای کارت ها

اگر برای گرفتن فال ورق نعل اسب از مجموعه ورق رایج (پاسور) استفاده می‌کنید. هر کارت به شکل زیر معنا می‌شود.

 

معنی ورق‌های سری دل ♥

شاه: سخاوتمند، بی‌پروا،‌ مهربان، مردی با موهای روشن،‌ صادق، صمیمی، یک توصیه‌ی خوب

دام (بی‌بی): قابل اطمینان، زنی با موهای روشن، از خود گذشتگی، مهربانی، حمایت

سرباز: یک دوست خوب،‌ یک دوست نزدیک، جوانی با موهای روشن، خوش طینت، مهربان، یا شاید شخصی با رفتار بچگانه

ده: خوش شانسی و خوشبختی

نه: کارت آرزوها، نشان دهنده احتمال برآورده شدن آرزوها بخصوص در مورد عشق

هشت: دیدار،‌ دعوت شدن به جشن، شرکت در جشن و مهمانی

هفت: نشانه شخصی غیر قابل اعتماد، خیال پردازی، وجود توقعات و قول‌های وفا نشده

شش: خوش شانسی غیر منتظره، سخاوت، تجدید یک دوستی قدیمی، امکان دریافت کمک

پنج : حسادت، اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند، بهم خوردن یک رابطه یا دوستی، لزوم دقت در تصمیم گیری، غم

چهار: تغییرات، امکان مسافرت، امکان به تعویق افتادن، ازدواج دیرهنگام

سه : نوعی اخطار، احتیاج به دقت و توجه، حرفی که اگر زده شود پشیمانی به دنبال خواهد داشت

دو : دوستی، امکان روابط عاطفی، یک رابطه شغلی یا عاطفی،‌ موفقیت،‌ ثروت

آس یا تک : تنفر از چیزی که در گذشته از دست داده است

 

معنی ورق‌‌های سری خاج ♣

شاه : مردی با موهای تیره،‌ صادق، صمیمی،‌ سخاوتمند

دام یا بی‌بی: زنی با موهای تیره، جذاب،‌ کارگشا، بخود مطمئن

سرباز : یک دوست قابل اطمینان، جوانی با موهای تیره،‌ خوش شانسی

ده : دریافت پول از طریقی غیر منتظره، دریافت هدیه، خوش شانسی و مسافرت

 

نه : یک رابطه عاطفی جدید، لجاجت، لجوج نباشید

هشت: جناح مخالف،‌ مشکلات شخصی یا شغلی، حسادت،‌ در تصمیم گیری عجله نکنید

هفت : ثروت، موفقیت، رقابت،‌ هشدار در مورد دخالت و دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد

شش : موفقیت در کار، دریافت کمک مالی، موفقیت نهایی

پنج : دوستان جدید،‌ کمک از جانب دوست یا همسر، بحث و مشاجره‌ای جزیی

چهار : بد شانسی، دروغ، خیانت، تغییرات نامطلوب

سه : ازدواج یا توافقی موفقیت آمیز، ازدواج با شخصی ثروتمند، افراد و وقایع مفید

دو : ناراحتی، مخالفت، شایعه

آس: توازن، هماهنگی، مالکیت، بدست آوردن، عشق و خوشبختی، ثروت، سلامتی، نامه یا خبری در رابطه با پول، تلاش جدید

 

معانی کارت های ورق سری خشت ♦

شاه : فردی لجوج و با نفوذ، مردی با موهای روشن

بی‌بی : شوخ طبع، سطح بالا، زنی با موهای روشن، عاشق مهمانی و غیبت

سرباز : فردی از اقوام، جوانی سرزنده با موهای روشن

ده : تغییر و تحولات مفید، مسافرت

نه :  امکانات شغلی جدید، احتمال بهبود وضعیت مالی

هشت : ازدواج دیر، فراز و نشیب‌های مالی

هفت : یک هدیه یا خبر غیر منتظره، مشکلات شغلی

 

شش : هشدار در مورد ازدواج مجدد، مشکلات ازدواج مجدد

پنج : دیدارهای مفید، موفقیت شغلی

چهار : بهبود وضعیت مالی، به دست آوردن میراث

سه : دعاوی شخصی یا قضایی،‌نامه رسمی یا قضایی

دو : یک رابطه عشقی که کم کم مهم می‌شود، یک رابطه عشقی که موجب نارضایتی دیگران است، همکاری شغلی

آس : انگشتر یا حلقه،‌ جواهر،‌ پول، نامه

 

 فال ورق پاسور, آموزش فال ورق

اموزش گرفتن فال ورق

 

معانی کارت های ورق سری پیک ♠ 

شاه : مردی با موهای تیره، جاه طلب،‌ قدرت طلب و دارای رفتاری سرد

بی‌بی: زنی با موهای تیره،‌ دلربا و جذاب،‌زنی بیوه، بی مرام

سرباز: جوانی با موهای تیره،‌ شخصی خوش قلب ولی غیر واقع بین و دارای رفتاری سرد

ده : نگرانی،‌ بد شانسی، حبس شدن و محرومیت، خبرهای بد

نه: تاخیر، مجادله و عصبانیت، افسردگی، ضعف، مرگ و نابودی، بدشانسی در همه موارد

هشت:  ناراحتی، مخالفت، بهم خوردن برنامه‌ها، بی توجهی دوستان، فسخ معامله

هفت: احتمال بهم خوردن یک دوستی، یک تعهد غیر منتظره، هشدار در مورد شکست وغم

شش : بهبود شرایط زندگی، بهبودی‌های کوچک، پشت سر گذاشتن شرایط سخت

پنج : تشویش، اضطراب، دخالت دیگران، کار شکنی و مخالفتی که در نهایت برطرف می‌شود

چهار: حسادت، نگرانی مالی و شغلی، بیماری

سه : جدایی ناشی از بی‌اعتمادی

دو : رسوایی، فریب، حیله، تغییرات نامطلوب، سخن چینی، جدایی

آس : وجود مشکلات، مرگ، یک رابطه عاطفی توام با مشکل

 

معنای تکرار شدن کارت ها:

 

کارت دوبار تکرار سه بار تکرار چهار بار تکرار
شاه همکاری شغلی حمایت جایزه و موفقیت
بی‌بی کنجکاوی، ملاقات با دوست مونث خیانت به اعتماد، دیدار معاشرت، رسوایی
سرباز عدم توافق دوستان غیر واقعی، بحث و جدل نبرد، جشن
ده بهبود شرایط، اگر دل و خشت بود یعنی ازدواج بهم خوردن نقشه‌ها موفقیت حتمی
نه سود جزیی سلامتی رسیدن به آرزو
هشت بی احتیاطی، اگر دل و خشت بود یعنی لباس نو زمان نامناسب برای برنامه‌های مهم نگرانی شدید ومسیولیت زیاد
هفت تفریح، اگر دل و خشت بود یعنی عشق کسالت جزیی تبانی
شش مقابله کار سخت مسایل غیرمنتظره
پنج مسایل شخصی نارضایتی رسیدن به تمایل شخصی
چهار نا استواری از هم پاشیده شدن شالوده مکان امن
سه انتخاب استواری امید
دو جدایی تغییر جهت بر سر دو راهی
آس همکاری
اگر دل و گشنیز بود یعنی ازدواج
اگر خشت و پیک بود یعنی شراکت نامطلوب
خبر خوب افتخار و سربلندی

 

ترکیب کارت ها

برخی از ترکیباتی که در هنگام فال ورق من جمله فال ورق نعل اسب شکل می‌گیرد دارای معنای خاصی است. رایج‌ترین این ترکیبات عبارت هستند از:

آس خشت و ده دل: رابطه‌ای که به ازدواج منتهی می‌شود.

آس خشت و ده خشت: ازدواج برای مادیات

آس خشت و شش دل: دعوت

آس خشت و نه دل: نامه عاشقانه

آس گشنیز همراه با تعدادی خشت: موفقیت در مسایل مالی

دام (بی‌بی) پیک اگر بین یک شاه و یک دام قرار گیرد، بدون اهمیت نوع شاه و دام: از بین رفتن رابطه یا دوستی

سرباز همراه با تعدادی خشت بدون اهمیت نوع سرباز: دریافت خبری در رابطه با پول

ده خشت و هفت پیک: تاخیر

هشت دل و نه خشت: مسافرت

هشت پیک و نه پیک: بیماری

نه پیک و ده پیک: بیماری

سه و هفت و ده خشت در صورتی که هر سه کارت وجود داشته باشند: رویا و آرزویی که به وقوع می‌پیوندد.

ده دل و دام دل و شاه دل: امکان ازدواج

تعداد زیادی کارت تصویری از قبیل سرباز و دام و شاه بدون اهمیت نوع: گردهمایی

پنج پیک و هشت پیک: هشدار